Statystyki Pokemonów

Z PokeLife Pokedex
(Przekierowano z Celność)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Statystyki Pokemonów - jest to 6 wartości unikalnych dla każdego gatunku Pokemona. Ich statystyki można rozwijać na kilka sposobów - dwa główne to zdobywanie wyższego poziomu oraz szkolenie za Yeny. To właśnie statystyki określają siłę oraz efektywność Pokemona w walce.

Statystyki Pokemona mogą pochodzić z wielu źródeł, są nimi:

 • Przyrosty - statystyki, które Pokemon dostaje za zdobywanie poziomów. Jest to stała wartość i nic na nią nie wpływa poza poziomem Pokemona.
 • Natura - plus i/lub minus do statystyk, który Pokemon dostaje za posiadaną Nature. Jest to +/- 100 punktów do maksymalnie dwóch statystyk
 • Szkolenie - (lub trening) to statystyki, które Pokemon otrzymuje podczas szkolenia go w Sali Treningowej za Yeny. Każdy Pokemon może mieć wytrenowane maksymalnie 4000 punktów statystyk (w sumie, nie w każdą statystykę)
 • Jagody - statystyki które Pokemon otrzymuje za zjedzone kolorowe jagody. Każda statystyka może być zwiększona jagodami o maksymalnie 300 punktów. Poza życiem, do któego nie ma jagód.

Dodatkowo istotne są te dwa terminy, które pozwalają łatwiej rozumieć efekty ruchów oraz umiejętności.

 • Statystyki podstawowe - termin używany w opisach ruchów/umiejętności, który odnosi się do statystyk Pokemona pochodzących z przyrostów oraz natury
 • Statystyki wyjściowe - termin używany w opisach ruchów/umiejętności, który odnosi się do statystyk Pokemona na początku walki przed doliczaniem bonusów trenera. Wliczają się w niego statystyki z przyrostów, natury, szkolenia i jagód. Większość bonusów z efektów typu Shiny czy Wszechstronny są naliczane względem tej wartości.
 • Statystyki startowe - termin odnosi się do statystyk Pokemona na początku walki po doliczaniu bonusów trenera. Wliczają się w niego statystyki wyjściowe oraz wszystkie bonusy typu: shiny, wszechstronny, moduły, odznaki itp
 • Statystyki chwilowe - termin odnosi się do aktualnych statystyk pokemona w danej rundzie

Statystyki Pokemonów

Każdy Pokemon ma 6 głównych statystyk, które można zwiększać.

Atak

Atak zwany również Atakiem fizycznym zwiększa obrażenia, jakie Pokemon zadaje ruchami fizycznymi (ikona ). Przeciwwagą Ataku jest Obrona - im więcej przeciwnik ma Obrony, tym mniej obrażeń zadają ruchy bazujące na Ataku. Poza przyrostami i szkoleniem, jagodami zwiększającymi Atak są Zielone Jagody.

Obrona

Obrona zwana również Obroną fizyczną zmniejsza obrażenia jakie Pokemon będzie otrzymywał ruchami fizycznymi (czyli tymi bazującymi na Ataku). Poza przyrostami i szkoleniem, jagodami zwiększającymi Obronę są Pomarańczowe Jagody.

Specjalny Atak

Specjalny Atak często skracany do Sp Atak zwiększa obrażenia, jakie Pokemon zadaje ruchami specjalnymi (ikona ). Przeciwwagą Specjalnego Ataku jest Specjalna Obrona - im więcej przeciwnik ma Specjalnej Obrony, tym mniej obrażeń zadają ruchy bazujące na Specjalnym Ataku. Poza przyrostami i szkoleniem, jagodami zwiększającymi Specjalny Atak są Purpurowe Jagody.

Specjalna Obrona

Obrona Często skracana do Sp Obrony zmniejsza obrażenia jakie Pokemon będzie otrzymywał ruchami specjalnymi (czyli tymi bazującymi na Specjalnym Ataku). Poza przyrostami i szkoleniem, jagodami zwiększającymi Specjalną Obronę są Różowe Jagody.

Szybkość

Szybkość nie wpływa na siłę ataków ale wpływa na dwa istotne elementy walk:

 • Pokemon z wyższą szybkością na początku rundy walki zaatakuje jako pierwszy (o ile nie ma tutaj innych wyjątków)
 • szansa na trafienie przeciwnika oraz na uniknięcie jego ataku jest modyfikowana przez Szybkość. Dotyczy to ruchów fizycznych oraz specjalnych. Szybkość nie ma wpływu na celność ruchów statusowych

Poza przyrostami i szkoleniem, jagodami zwiększającymi Szybkość są Brązowe Jagody.

Życie

Życie określa ile obrażeń Pokemon może otrzymać zanim odpadnie z walki. Życie różni się tym od innych statystyk, że ilość Życia jakie posiada Pokemon jest zależna jedynie od przyrostów oraz szkolenia. Nie ma przedmiotów zwiększających maksymalne życie. Dodatkowo 1 punkt szkolenia dany w Życie, zwiększa pulę Życia Pokemona o 5 punktów.

Celność

Nie jest to unikalna statystyka Pokemona ale należy o niej pamiętać. Każdy Pokemon ma w walce Celność równą 100. Na Celność nie wpływają żadne bonusy do statystyk, jedynie efekty ruchów/umiejętności, które modyfikują Celność bezpośrednio. Różnica między Celnością atakującego Pokemona i Unikami broniącego się Pokemona wpływa również na ostateczną szansę trafienia ruchami fizycznymi oraz specjalnymi.

Uniki

Nie jest to unikalna statystyka Pokemona ale należy o niej pamiętać. Każdy Pokemon ma w walce Uniki równe 100. Na Uniki nie wpływają żadne bonusy do statystyk, jedynie efekty ruchów/umiejętności, które modyfikują Uniki bezpośrednio. Różnica między Celnością atakującego Pokemona i Unikami broniącego się Pokemona wpływa również na ostateczną szansę trafienia ruchami fizycznymi oraz specjalnymi.

Zmiany Statystyk

1 poziom zwiększenia/zmniejszenia statystyki podnosi/obniża daną statystykę o 5% wartości wyjściowej. Każda statystyka może zostać zwiększona/obniżona maksymalnie o 12 poziomów.


Kalkulacja celności ataków ze Statystyk

Na samą celność ataku ma wpływ kilka czynników:

 1. Bazowa celność ataku (ta liczba w polu "Celność" na stronach ataków
 2. Celność / uniki Pokemonów
  • celność i uniki każdego Pokemona wynoszą 100. Jeśli gracze nie mają różnicy w odznakach (niektóre zwiększają celność/uniki) oraz nie używają ataków zmniejszających/zwiększających te dwie statystyki, ich iloraz zawsze wynosi 1 więc nie wpływa na celność ataku
  • ataki statusowe modyfikują te statystyki tak samo jak atak czy obronę. Wtedy celność ataku jest również modyfikowana poprzez iloraz celności atakującego i uników broniącego się Pokemona
 3. Stosunkowa różnica szybkości walczących Pokemonów
  • nie ma znaczenia różnica ilościowa tylko stosunkowa. Czyli zarówno walczące Pokemony z szybkościami 100 i 200, oraz 600 i 1200 będą miały identyczny modyfikator celności wynikający z różnicy szybkości
  • powyższa kropka pewnie strasznie wygląda ale nie musicie tego rozumieć, zawsze możecie zajrzeć do przykładów poniżej
 4. Minimalna celność ataku to 0.4 jego bazowej celności
 5. Maksymalna celność ataku to dwukrotność jego bazowej celności
 6. Wyjątki od powyższej zasady:
  • ataki usypiające mają maksymalną celność 75%

Przykłady

Szybkość atakującego Szybkość broniącego Celność bazowa ataku "Końcowa" celność Komentarz
50 150 70 42% 3x większa szybkość broniącego, celność mniejsza o około 40% bazowej celności.
800 2400 70 42% Tak samo jak wyżej ale z większymi wartościami. Celność wychodzi taka sama.
150 50 70 98% 3x mniejsza szybkość broniącego, celność większa o około 40% bazowej celności.
2400 800 70 98% Tak samo jak wyżej ale z większymi wartościami. Celność wychodzi taka sama.
200 400 50 37% Około 26% mniejsza celność przy dwa razy mniejszej szybkości.
200 400 70 52% Około 26% mniejsza celność przy dwa razy mniejszej szybkości.
200 400 100 74% Około 26% mniejsza celność przy dwa razy mniejszej szybkości.
1600 1760 100 96% Tylko 4% mniejsza celność przy szybkości przeciwnika większej o 10% od Pokemona atakującego.


Oczywiście ta tabela pokazuje wynik bez uwzględnienia celności/uników ponieważ najczęściej dają one wynik 1 więc na nic nie wpływają. Jeśli jednak są różne, reszta obliczeń wygląda mniej więcej tak: końcowaCelność * (celnośćAtakującego / unikiBroniącego). Np. 37% * ( 110/100 ) -> 41%. Tutaj jeszcze tylko skrypt sprawdzi, czy nie przekroczyło się minimalnej lub maksymalnej celności i otrzymujesz ostateczną szansę na trafienie tym atakiem w danego Pokemona.