Scatterbug

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

#663 Talonflame #664 Scatterbug (Lista Pokemonów) #665 Spewpa


Scatterbug
Przyrosty
Atak +2
Obrona +3
SpAtak +2
SpObrona +2
Szybkość +2
Życie +15
Wzrost: 0.3m
Waga: 2.5kg
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny
ID: #664
Inne formy: Brak
Typ: Robak
Płeć: 50% samica, 50% samiec
Region: Kalos
Występowanie w Dziczy: Mroczna Gęstwina
Możliwość złapania: Tak
Trudność złapania: Bardzo niska
Występowanie Shiny: Mroczna Gęstwina
Dodawany do kolekcji przez: Złapanie
Dostępny od poziomu: 1
Umiejętności: Shield Dust Compound Eyes Friend Guard
1 2 1 0.5 1 2 1 1 1 0.5 1 0.5 2 1 1 1 1 1Wygląd i zachowanie

Scatterbug wyglądem przypomina larwę robaka. Jego oczy są małe i mają kwadratowe soczewki. Charakterystycznymi cechami wyglądu tego pokemona są trzy pojedyncze włosy na głowie, jeden ząb oraz ciało podzielone na trzy segmenty na których widać po jednej parze małych odnóży.

Jeżeli ten pokemon czuje się zagrożony wypluwa czarny proszek, który potrafi sparaliżować przeciwnika. Scatterbug potrafi dostosować się do każdego klimatu, ponieważ jego ciało jest pokryte specjalnym proszkiem, który reguluje temperaturę jego ciała.

Posunięcia

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
Tackle 1 50 100 Zadaje obrażenia.
String Shot 1 - 95 Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom (5%).
Stun Spore 6 - 75 Po trafieniu paraliżuje przeciwnika.
Bug Bite 15 60 100 Zadaje obrażenia.Dostępne TM

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
TM 6 Toxic 15 - 90 Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona.
TM 9 Take Down 36 90 85 Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych.
TM 10 Double-Edge 46 120 100 Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych.
TM 20 Rage 10 20 100 Jeśli po tym ataku, w tej samej rundzie Pokemon otrzyma obrażenia - zwiększy Atak o jeden poziom.
TM 31 Mimic 15 1 100 Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic).
TM 32 Double Team 1 - 100 Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%).
TM 34 Bide 15 - 1000 Czeka przez 2 tury (tura użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał plus 40% (czyli obrażenia mnożone przez 1.4)
TM 44 Rest 45 - 100 Leczy 40% aktualnego zdrowia pokemona oraz ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku.
TM 52 Curse 15 - 100 Po użyciu działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu Pokemon go używa. Jeśli a) duch - Pokemon odbiera sobie 25% obecnego HP. Przeciwnik zostaje przeklęty i co turę, przez 3 tury, traci ilość życia równą 40% tego ile odjął sobie atakujący Pok. Czyli w sumie 120%. b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy Atak i Obronę o 1 poziom (5%).
TM 59 Snore 15 50 100 Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu.
TM 61 Protect 10 - 100 Chroni używającego przed oberwaniem ruchem fizycznym lub specjalnym w następnej rundzie.. Atak o priorytecie 4.
TM 64 Endure 15 - 100 Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu).
TM 65 Frustration 15 60 100 Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102).
TM 68 Return 15 60 100 Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102).
TM 76 Attract 5 - 100 Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 tury, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci.
TM 82 Swagger 10 - 90 Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia.
TM 83 Sleep Talk 8 - 100 Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch).
TM 91 String Shot 6 - 95 Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom (5%).
TM 108 Facade 30 70 100 Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie.
TM 109 Secret Power 30 70 100 Po trafieniu 30% szansy na losowy efekt: podpalenie, zmniejszenie szybkości, obniżenie Specjalnego Ataku, paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie Szybkości, obniżenie Celności o 1 poziom (5%) u przeciwnika.
TM 142 Silver Wind 30 60 100 Po trafieniu 10% szansy na zwiększenie wszystkich statystyk używającego o 1 poziom (5%) oprócz Celności i Uników.
TM 151 Captivate 5 - 100 Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci.
TM 154 Natural Gift 40 80 100 Zadaje obrażenia.
TM 166 Bug Bite 35 60 100 Zadaje obrażenia.
TM 179 Round 35 60 100 Zadaje obrażenia.
TM 215 Confide 20 - 1000 Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect.
Ewolucje

664.gif
>
9 lvl
665.gif
>
12 lvl
666.gif
Scatterbug Spewpa VivillonPowrót do Listy Pokemonów